CZ

Rozestup vrutů

Zkontrolujte rozestup vrutů v úhlu 90 (podle normy PN-EN 1995-1-1 a/nebo ETA-13/0393)

1 zvolte zatížení vrutů
2 zvolte průměr vrutů
3 jsou otvory navrtávané?
[[sizeF | number:1]] mm [[sizeB | number:1]] mm [[sizeE | number:1]] mm
[[sizeC | number:1]] mm [[sizeA | number:1]] mm [[sizeD | number:1]] mm
Pro určitou konfiguraci je třeba navrtávat otvory (podle PN-EN 1995-1-1)
nejčastější spoje

Dostupné vruty z nabídky DMX:

Délka [mm]Seznam skupin
SkupinaDélka [mm] [[ dimension ]] moment šroubování* [NM]
[[ category.name ]] [[ category.diameters[findSize(key, currentDiameter)].moment ]]

*orientační hodnoty

DMX | Tesařské vruty

Jak zvolit krouticí moment šroubováku vhodny k momentu šroubování vrutu?

Málo kdo, kromě profesionálů, věnuje pozornost na krouticí moment šroubováku, a přece to je faktor rozhodující o správném zvolení „sily” šroubování podle druhu materiálu, se kterým pracujeme, délky a tloušťky používaného vrutu.

Většina kutilů při volbě konkrétního modelu šroubováku nebo šroubováku s vrtačkou se řídí cenou a základními parametry. Mezi nimi se považuje za nejdůležitější takové, jako je jmenovité napětí, druh a kapacita baterie a druhy přídavných funkcí. Avšak právě kroutící moment aku-šroubováku v největším stupni ovlivňuje kvalitu, efektivitu a bezpečnost práce.

Označení kroutícího momentu aku-šroubováku
Krouticí moment to je součin délky ramene (ramenem v tomto případě bude poloměr průměru vrutu) a sily působící na jeho konec, vyjádřený v newtonometrech (Nm). Čím vyšší krouticí moment nastavíme na vrtačce, tím delší a silnější vruty můžeme šroubovat, a to do materiálu se stále větší tvrdosti.

Hodnotu krouticího momentu je třeba nastavovat příslušně k plánované práci. V závislosti na modelu šroubováku, krouticí moment je regulovaný s použitím spojky, rychlostí, převodu nebo čidel sily. Počet možných poloh nastavení krouticího momentu na šroubováku rozhoduje o jeho všestrannosti a možnosti práce s vruty různého druhu a materiály.

Krouticí moment a efektivita práce
Špatně zvolený krouticí moment může způsobit převrtání vrutu skrz materiál, pravidelné utrhávání hlaviček vrutů, stržení závitu, utrhávání bitů a strhávání drážek torx, to znamená jejich poškozování v míře znemožňující vyšroubování vrutu nebo dokonce jeho identifikaci.

Znalost hodnoty krouticího momentu je nezbytná pro zachování vysoké efektivity práce. Právě moment šroubování vrutu je činitel, podle kterého je třeba nastavovat krouticí moment vrtačky.

Když znáte krouticí moment vrutu, můžete se vyhnout mnohým komplikacím při práci. Tato informace nám umožňuje také ušetřit čas, který bychom museli věnovat na zkoušky, jež mají určit správný způsob zavrtání se do konkrétního povrchu.
Každý z DMX vrutů má uvedenou hodnotu krouticího momentu určenou na základě zkoušek provedených na dřevu C24. Díky tomu, že je tato hodnota poměrně nízká, je možné jejich namontování také s použitím slabších šroubováků.

Krouticí moment šroubováku, a moment šroubování vrutu
Správné přizpůsobení nastavení šroubováku k vrutu chrání proti poškození konstrukce, na které pracujeme, a umožňuje zcela zachovat její estetické hodnoty. Zvolením konkrétní polohy nastavení krouticího momentu šroubováku, musíme pamatovat na to, že by ta hodnota měla být vždy větší než momentu šroubování vrutu.

Pamatujte! V žádném případě neupevňujte vrut šroubovákem s krouticím výkonem nižším, než je moment šroubování vrutu.

DMX logo

Domax sp. z o.o.

Infolinka: +48 58 6672060
tel. +48 58 6658222
fax +48 58 6658120
e-mail: export@domax.com

Łężyce, Al. Parku Krajobrazowego 109,
84-207 Koleczkowo, Polsko
DIČ: 958-151-68-55

Obvodní soud v Gdaňsku KRS 0000249198
VIII Hospodářské oddělení Zemského soudního rejstříku