RO
Simbol Nr art. a [mm] b [mm] c [mm] Protecție împotriva coroziunii Greutatea [kg] cantitatea în ambalaj Galerie
WSP 150 8620 150 50 - cynk galw. 0,221 10
WSP 200 8618 200 120 30 cynk galw. 0,212 10
WSP 250 8619 250 160 30 - 0,260 10
Simbol Nr art. Desen tehnic PDF Etichetă cu preț DOP
WSP 150 8620
WSP 250 8619
WSP 260 8621
Înapoi

Tabel cu dimensiuni

Documentaţie tehnică

Simbol Nr art. a [mm] b [mm] c [mm] Protecție împotriva coroziunii Greutatea [kg] cantitatea în ambalaj Galerie
WSP 150 8620 150 50 - cynk galw. 0,221 10
WSP 200 8618 200 120 30 cynk galw. 0,212 10
WSP 250 8619 250 160 30 - 0,260 10
WSP 260 8621 300 190 50 cynk galw. 0,608 10
WSP 260 86212 300 190 50 Duplex 0,608 10
WSP 420 86232 420 190 50 Duplex 0,737 10
WSP 420 8623 420 190 50 cynk galw. 0,737 10
WSP 600 8625 600 190 50 - 0,944 5
Simbol Nr art. Desen tehnic PDF Etichetă cu preț DOP
WSP 150 8620
WSP 250 8619
WSP 260 8621
WSP 420 8623
WSP 600 8625

Produse similare