RO
Simbol Nr art. a [mm] b [mm] c [mm] Grosimea [mm]: Protecție împotriva coroziunii Greutatea [kg] cantitatea în ambalaj Galerie
PMF 80 49470802 80 80 100 5,0 - 0,630 2
PMF 80/100 4947080 80 80 100 4,0 - 0,630 2
PMF 80/150 4948080 80 80 150 4,0 - 0,685 1
Simbol Nr art. ETA DOP
PMF 80/100 4947080
PMF 100/100 4947100
Înapoi

Tabel cu dimensiuni

Documentaţie tehnică

Simbol Nr art. a [mm] b [mm] c [mm] Grosimea [mm]: Protecție împotriva coroziunii Greutatea [kg] cantitatea în ambalaj Galerie
PMF 80 49470802 80 80 100 5,0 - 0,630 2
PMF 80/100 4947080 80 80 100 4,0 - 0,630 2
PMF 80/150 4948080 80 80 150 4,0 - 0,685 1
PMF 80/200 4949080 80 80 200 4,0 - 0,795 1
PMF 100/100 4947100 100 100 100 4,0 - 0,960 2
PMF 100/150 4948100 100 100 150 4,0 - 0,995 1
PMF 100/200 4949100 100 100 200 4,0 - 1,135 1
Simbol Nr art. ETA DOP
PMF 80/100 4947080
PMF 100/100 4947100