RS

Aluminijumski profili

Profili standardnih oblika preseka imaju široku namenu. Najčešće se koriste u oblasti građevinarstva, reklame i nameštaja.