RS

Nosač stuba

Namena: Namenjeno za drvene stubove kao elementi za pričvršćivanje za podlogu. Uz njihovu pomoć stubovi se mogu montirati na drvenoj i betonskoj podlozi kao i direktno na tlu. S obzirom da se montaža često vrši na vidljivim mestima, neka postolja takođe vrše funkciju ukrasnih elemenata.
Materijal: Pocinkovani čelični lim + galvansko pocinkovane srebrna. Za jedan deo proizvoda čelični lim DX51+Z275. Armirana šipka B500.