RS

Nosači grede

Namena: Vešaljke za grede se koriste za pričvršćivanje tavaničnih greda. Omogućavaju prenos velikih opterećenja i istovremeno držanje grede u horizontalnoj ravni. Osim toga, zahvaljujući njima grede se mogu montirati bez postavljanja istih jedna na drugu što smanjuje debljinu cele tavanice.

Materijal: Pocinkovani čelični lim debljine od 1,0 do 2,0 mm.

Pričvršćivanje: ANCHOR ekseri za drvo ø4;Zavrtnji za drvo ø10; Vijci M10, sidra za beton M10.