RS

Šrafovi, ekseri

Drvene konstrukcije koje su građevinski elementi zahtevaju primjenu isključivo certifikovanih spojnih elemenata-šipki za njihovu montažu. Ovo znači da ekseri, zavrtnji, vijci i sidra svih vrsta moraju biti izrađeni u skladu sa odgovarajućom normom ili Tehničkim odobrenjem. Zavrtnji DMX su certifikovani i namenjeni za montažu drvenih elemenata. Zavrtnji u potpunosti zamenjuju građevinske eksere, ne zahtevaju bušenje, dostupne su dužine do 400 mm. Duboki otvor TORX omogućava bolji prenos snage uvrtanja i sprečava ispadanje bita. Za pričvršćivanje pljosnatih i trodimenzionalnih spojnih metalnih elemenata treba koristiti prstenaste eksere ANCHOR. U ponudi naći ćete eksere ANCHOR prečnika 4 mm i dužine od 35mm do 100 mm.


Za izdavanje dizjave o usaglašenosti za proizvod na koji se odnosi ETA-13/0393 (od 12.11.2018), molimo da nas kontaktirate. Aktualni ETA br. 16/0156 od 26.07.2019 godine dostupna je za preuzimanje u kartici "Tehnička dokumentacija".