RS

Vodoravne šarke

Šarke DMX su namenjene za montažu drvenih krila vrata, kapija, prozora, sanduka i vratanca. Vrlo dobro se slažu uz drveni i metalni ragastov. Osim toga mogu se montirati direktno na betonu.S obzirom da se montaža često vrši na vidljivim mestima, neki od njih takođe vrše dekorativnu funkciju.