RS

Zatvarači i reze

Primenjuju se kao elementi za zatvaranje kod svih vrsta drvenih vrata, kapija, vratanca i kapaka na prozoru. Imaju standardne dimenzije prilagođene katancima koji su dostupni na tržištu. S obzirom da se montaža često vrši na vidljivim mestima, neki od njih takođe vrše dekorativnu funkciju.