RS

Razmak šrafova

Proveri razmak šrafova pod uglom 90° prema standardu (PN-EN 1995-1-1 i/ili ETA-13/0393)

1 izaberi opterećenje šrafova
2 izaberi prečnik šrafova
3 da li su otvori izbušeni?
[[sizeF | number:1]] mm [[sizeB | number:1]] mm [[sizeE | number:1]] mm
[[sizeC | number:1]] mm [[sizeA | number:1]] mm [[sizeD | number:1]] mm
Za datu konfiguraciju, treba bušiti otvore (u skladu sa PN-EN 1995-1-1)
najčešće spojnice

Dostupni šrafovi u DMX ponudi:

Dužina [mm]Pregled grupa
GrupaDužina [mm] [[ dimension ]] moment zavrtanja* [NM]
[[ category.name ]] [[ category.diameters[findSize(key, currentDiameter)].moment ]]

*približne vrednosti

DMX | Šrafovi

Kako odabrati obrtni moment zavrtača za uvrtanje šrafova?

Malo tko, osim profesionalaca obraća pažnju na obrtni moment zavrtača, a zapravo je to odlučujući faktor za pravilno podešavanje "sile" uvrtanja zavisno o vrsti materijala sa kojim radimo te ovisno o dužini i debljini korištenog zavrtnja.

Većina majstora amatera, prilikom odabira konkretnog modele zavrtača ili bušilice zavrtača, uglavnom se sugeriše cenom i osnovnim parametrima opreme. Među njima, kao najvažnije smatraju se; nazivni napon, vrsta i kapacitet akumulatora i vrste dodatnih funkcija. Međutim, moment ztavrtača ima najveći uticaj na kvalitet, efikasnost i bezbednost rada.

Značaj obrtnog momenta zavrtača
Moment je proizvod sile i dužine poluge na čijem kraju sila deluje (poluga je u ovom slučaju poluprečnik šrafa) izraženo u (Nm). Što god veći obrtni moment podesimo na zavrtaču, to sve duži i deblji šraf možemo uvrnuti u materijalu sve veće tvrdoće.

Vrednost obrtnog momenta treba postaviti u skladu sa planiranim radom. U zavisnosti od modela zavrtača, obrtni moment se reguliše pomoću kvačila, menjača brzine prenosnika, ili senzora sile. Broj mogućih pozicija postavljanje obrtnog momenta zavrtača određuje njegovu svestranost i mogućnost da radi sa različitim vrstama vijaka i materijala.

Obrtni moment i efikasnost rada
Loše odabrani obrtni moment može uzrokovati da šraf potpuno prođe kroz materijal, često kidanje glava šrafova, oštećenje navoja, lomljenje bitova za uvrtanje i Torx gnezda, ili njihovo oštećenje u tolikom stepenu da se više ne mogu odvrnuti šrafove, ili čak nije moguća njegova identifikacija.

Poznavanje vrednosti obrtnog momenta zatezanja šrafova potrebno je zbog održavanja visoke efikasnost rada. Zapravo, obrtni moment uvrtanja šrafa je faktor u skladu sa kojim treba da se podesi obrtni moment na uvrtaču.

Poznavajući vrednost obrtnog momenta zatezanje šrafova, možemo izbeći mnoge komplikacije tokom rada. Takva informacija omogućava i da se uštedi vreme, koje bismo morali da potrošimo na pokušaju da se odredi pravilan način uvrtanja u konkretnu površinu.
Svaki DMX šraf ima navedenu vrednost obrtnog momenta koj je određen na osnovu istraživanja sprovedenog na drvetu C24. Zahvaljujući tome da je ta vrednost relativno niska, mogu da se montiraju i sa nekim slabijim vrstama zavrtača.

Obrtni moment zavrtača, i obrtni moment šrafa
Pravilno podešavanje zavrtača štiti konstrukciju na kojoj radimo od oštećenja i omogućava da se u potpunosti sačuva njen estetski kvalitet. Izborom konkretnog položaja podešavanja obrtnog momenta zavrtača, moramo imati na umu da ova vrednost treba uvek da bude veća od potrebnog obrtnog momenta za uvrtanje šrafova.

Upamtite! Ni pod kojim okolnostima ne treba pričvršćivati zavrtanj zavrtačem koji ima obrtni moment niži od obrtnog momenta koji je potreban za uvrtanje šrafa.

DMX logo

Domax sp. z o.o.

Infolinija: +48 58 6672060
tel. +48 58 6658222
fax. +48 58 6658120
e-mail: export@domax.com

Łężyce, Al. Parku Krajobrazowego 109,
84-207 Koleczkowo, Poljska
PIB: 958-151-68-55

Okružni sud u Gdanjsku KRS 0000249198
VIII odelenje Centralnog registra privrednih subjekata