RS
simbol Br. art. a [mm] b [mm] c [mm] Debljina [mm] Antikorozivna zaštita Težina [kg] količina u pakovanju galerija
PSOL 45 4940045 45 45 100 2,0 topli cink 0,214 4
PSOL 50 4940051 51 45 100 2,0 topli cink 0,218 4
PSOL 60 4940060 61 45 100 2,0 topli cink 0,225 4
simbol Br. art.
PSOL 45 4940045
PSOL 50 4940051
PSOL 60 4940060
Povratak

PSOL - Klasični anker grede

Podeljena baza se koristi za spajanje drvenih stubova sa betonom. Upotreba dvije osnove PSD-a omoguc?ava postavljanje stuba sa pravougaonim poprečnim presekom u njima i prilagođavanje do njegove širine. Korišc?enje jedne PSD baze omoguc?ava da se stuba montira uza zid.

Tabela dimenzija

Tehnička dokumentacija

simbol Br. art. a [mm] b [mm] c [mm] Debljina [mm] Antikorozivna zaštita Težina [kg] količina u pakovanju galerija
PSOL 45 4940045 45 45 100 2,0 topli cink 0,214 4
PSOL 50 4940051 51 45 100 2,0 topli cink 0,218 4
PSOL 60 4940060 61 45 100 2,0 topli cink 0,225 4
PSOL 70 4940070 71 71 120 2,5 topli cink 0,528 4
PSOL 90 4940090 91 91 120 2,5 topli cink 0,674 4
PSOL 100 4940100 101 101 140 2,5 topli cink 0,755 4
simbol Br. art.
PSOL 45 4940045
PSOL 50 4940051
PSOL 60 4940060
PSOL 70 4940070
PSOL 90 4940090
PSOL 100 4940100