RS
simbol Br. art. a [mm] b [mm] c [mm] Antikorozivna zaštita Težina [kg] količina u pakovanju galerija
SP 1 8660 55 16 9 gal.čel 0,012 20
SP 2 8662 72 16 14 gal.čel 0,024 20
SP 3 8664 47 15 6 gal.čel 0,009 20
simbol Br. art.
Povratak

Tabela dimenzija

Tehnička dokumentacija

simbol Br. art. a [mm] b [mm] c [mm] Antikorozivna zaštita Težina [kg] količina u pakovanju galerija
SP 1 8660 55 16 9 gal.čel 0,012 20
SP 2 8662 72 16 14 gal.čel 0,024 20
SP 3 8664 47 15 6 gal.čel 0,009 20
SP 4 8665 57 13 18 - 0,010 20
SP 5 8666 59 16 15 gal.čel 0,014 20
SP 6 8670 64 39 14 Žuti galvanski cink 0,043 10
SP 7 8671 61 59 23 Žuti galvanski cink 0,092 10
simbol Br. art.

Slični proizvodi