SK

o nás

Z dôvodu starostlivosť o kvalitu našich výrobkov a bezpečnosť pri ich používaní kladieme veľký dôraz na výskumy a testy výrobkov DMX.

Nebolo by to možné bez nášho laboratória, ktoré je v súčasnosti jedným z nemnohých výskumných stredísk tohto typu, ktoré sa špecializuje na výskum tesárskych spojok.

Laboratórium

1

Zavedenie produktu

Pokiaľ sa výrobok dostane do našich skladov a následne do políc v obchodoch, prechádza cez radu testov. Kontrolujeme rovnako zhodnosť s všeobecne platnými normami ako sú PN-EN14545 ako aj s našimi vnútornými kvalitatívnymi štandardami. Výsledky našich výskumov potvrdzujú spolupracujúce certifikačné centrá ako sú český TZUS, poľský Inštitút stavebnej techniky ITB a Gdanská polytechnika. Keďže naše vnútorné štandardy neraz prevyšujú všeobecne prijaté normy, výskumy vykonávané v poľských a európskych strediskách sú pre nás len formalitou.

2

Kontrola kvality

Základom dobrého produktu je dobrý projekt. Vždy je dôležité sa presvedčiť, že výrobky dodávané spotrebiteľom budú bezpečné a prispôsobené konkrétnym potrebám. Zaoberá sa tým špeciálne oddelenie, ktoré kontroluje každú partiu spojok opúšťajúcich továreň. Kontrolný proces má viacero etáp, čo výrazne zvyšuje účinnosť zachytenia defektu.

3

Laboratórium a dokumentácia

Naše výrobky sú podrobované mnohým prísnym testom kvality. Všetky sú vykonávané s použitím špecializovaného kontrolno - meracieho vybavenia. Myslíme si, že základom rozvoja kvality sú systematicky získavané a dokumentované poznatky. Každý výrobok má svoj technologický list, výrobné výkresy a prehľad správ zo skúšok. Vďaka tomu sme schopný nie len rýchlo uvádzať na trh nové výrobky, ktoré spĺňajú požiadavky európskych noriem ale aj optimalizovať riešenia prítomné na trhu. Vedúcimi ideami sú Bezpečnosť, Pokrok a Opakovateľnosť.

Historia

1996

1997

1998

1999

2001

2003

2004

2006

2007

2008

2009

2010

2012

2013

2013

2015

2018

2018

1996

Nová značka DMX® statočne robí prvé krôčiky. "Ovládneme" oceľ univerzálnym ohýbačom.

1997

Spúšťame výrobu prvého rohovníka s prelisovaním DMX® KP1.

1998

Vzniká prvá výrobná linka spojok DMX®.

1999

Získavame prvú Technickú aprobáciu ITB na spojky do dreva v Poľsku - znie to hrdo!

2001

Vyrábame už 1 000 000 spojok DMX® ročne.

2003

Zahájili sme automatickú výrobu DMX® KP!

2004

Značka DMX® vyráža dobývať svet! Nadviazanie trvalej spolupráce s partnermi z Čiech a Ruska.

2006

Začiatok automatického kódovania spojok DMX®.

2007

Spojky DMX® získavajú prvé Európske Technické Osvedčenie.

2008

Čísla hovoria samé za seba: vyrábame vyše 20 000 000 kusov spojok DMX® ročne.

2009

Firma DOMAX mení sídlo - spúšťa výrobu spojok DMX® v novej modernizovanej hale v Ležyciach pri Gdyni

2010

Netypické spoje? Žiadny problém! Ponúkame služby CNC na objednávku, vďaka čomu môžeme vyrábať neštandardné spoje.

2012

Spojky DMX® v Strednej Európe a na Balkáne.

2013

Vyrábame 50 000 000 spojok DMX® ročne.

2013

Ponuka značky DMX® bude rozšírená o inovačný systém ozdobných spojok SD.

2015

Už je! Nová, väčšia výrobná hala so skladom Domax s modernou sekciou špedície.

2018

GRUNDLINE - Wprowadzamy nową markę podstaw słupa

2018

Nowe laboratorium firmy Domax! Rozszerzenie wewnętrzengo wyposażenia naszego laboratorium gwarantuje najwyższą jakość produkowanych przez nas łączników.