SK

Skrutky a klince

Drevené konštrukcie, ktoré sú stavebnými prvkami vyžadujú, aby pri ich montáži boli používané výlučne len certifikované driekové spojky. To znamenám že klince, skrutky, skrutky a kotvy všetkého druhu musia byť vyrobené v súlade s príslušnou normou alebo Technickou aprobátou. Skrutky DMX sú certifikované a určené k montáži drevených prvkov. Skrutky úplne zastupujú stavebné klince a nevyžadujú si vŕtanie, sú prístupné v dĺžke do 400 mm. Hlboké hniezdo TORX dovoľuje lepšie prenášanie momentu sily a predchádza vyskakovaniu hrotu. Pri pripevňovaní plochých a trojhranných kovových spojok je potrebné používať prstencové klince ANCHOR. V ponuke sa nachádzajú klince ANCHOR s priemerom 4 mm a dĺžkou od 35 mm do 100mm.


Za účelom vyhotovenia vyhlásenia o zhode pre výrobok, na ktorý sa vzťahuje ETA-13/0393 (zo dňa 12.11.2018), Vás žiadame, aby ste sa s nami skontaktovali. Súčasnú ETA č. 16/0156 zo dňa 26.07.2019 si je možné stiahnuť v záložke "Technická dokumentácia".