SK

Rozstup skrutiek

Skontrolujte rozstup skrutiek v uhlu 90 (podľa normy PN-EN 1995-1-1 a/alebo ETA-13/0393)

1 zvoľte zaťaženie skrutiek
2 zvoľte priemer skrutiek
3 sú otvory navrtávané?
[[sizeF | number:1]] mm [[sizeB | number:1]] mm [[sizeE | number:1]] mm
[[sizeC | number:1]] mm [[sizeA | number:1]] mm [[sizeD | number:1]] mm
Pre určitú konfiguráciu je treba navrtávať otvory (podľa PN-EN 1995-1-1)
najčastejšie spoje

Dostupné skrutky z ponuky DMX:

Dĺžka [mm]Zoznam skupín
SkupinaDĺžka [mm] [[ dimension ]] moment skrutkovania* [NM]
[[ category.name ]] [[ category.diameters[findSize(key, currentDiameter)].moment ]]

*orientačné hodnoty

DMX | Tesárske skrutky

Ako vybrať krútiaci moment skrutkovača vhodný ku momentu skrutkovania skrutky?

Málo kto, okrem profesionálov, venuje pozornosť krútiacemu momentu skrutkovača, a predsa to je faktor rozhodujúci o správnom zvolení „sily” skrutkovania podľa druhu materiálu, s ktorým pracujeme, dĺžky a hrúbky používanej skrutky.

Väčšina domácich majstrov pri voľbe konkrétneho modelu skrutkovača alebo skrutkovača s vŕtačkou sa riadi cenou a základnými parametrami. Medzi nimi sa považuje za najdôležitejšie také, ako je menovité napätie, druh a kapacita batérie a druhy prídavných funkcií. Avšak práve krútiaci moment aku-skrutkovača v najväčším stupni ovplyvňuje kvalitu, efektivitu a bezpečnosť práce.

Označenie krútiaceho momentu aku-skrutkovača
Moment obrotowy to iloczyn długości ramienia (ramieniem w tym przypadku będzie promień średnicy wkrętu) i siły działającej na jego koniec wyrażony w niutonometrach (Nm). Im wyższy ustawimy na wkrętarce moment obrotowy, tym dłuższe i grubsze wkręty możemy wkręcać w materiał o coraz to większej twardości.

Hodnotu krútiaceho momentu je treba nastavovať príslušne podľa plánovanej práce. V závislosti na modelu skrutkovača, krútiaci moment je regulovaný s použitím spojky, rýchlostí, prevodu alebo senzorov sily. Počet možných polôh nastavenia krútiaceho momentu na skrutkovaču rozhoduje o jeho všestrannosti a možnosti práce so skrutkami rôzneho druhu a s rôznymi materiálmi.

Krútiaci moment a efektivita práce
Zle zvolený krútiaci moment môže spôsobiť prevŕtanie skrutky cez materiál, pravidelné utrhávanie hlavičiek skrutiek, strhávanie závitov, utrhávanie bitov a strhávanie drážok torx, to znamená ich poškodzovanie v miere znemožňujúcej vyskrutkovanie skrutky alebo dokonca jej identifikáciu.

Znalosť hodnoty krútiaceho momentu je potrebná pre zachovanie vysokej efektivity práce. Práve moment skrutkovania skrutky je faktor, podľa ktorého je treba nastavovať krútiaci moment vŕtačky.

Keď znáte krútiaci moment skrutky, môžete sa vyhnúť mnohým komplikáciám pri práci. Tato informácia nám umožňuje také ušetriť čas, ktorý by sme museli venovať na skúšky určovania správneho spôsobu zavŕtania sa do konkrétneho povrchu.
Každá z DMX skrutiek má uvedenú hodnotu krútiaceho momentu určenú na základe skúšok vykonaných na dreve C24. Vďaka tomu, že je tato hodnota pomerne nízka, je možné ich namontovanie aj s použitím slabších skrutkovačov.

Krútiaci moment skrutkovača, a moment skrutkovania skrutky
Správne prispôsobenie nastavenia skrutkovača k skrutke chráni proti poškodení konštrukcie, na ktorej pracujeme, a umožňuje úplné zachovanie jej estetickej hodnoty. Zvolením konkrétnej polohy nastavenia krútiaceho momentu skrutkovača, musíme pamätať na to, že by ta hodnota mala byť vždy väčší, ako moment skrutkovania skrutky.

Pamätajte! V žiadnom prípade neupevňujte skrutku skrutkovačom s krútiacim výkonom nižším, ako je moment skrutkovania skrutky.

DMX logo

Domax sp. z o.o.

Infolinka: +48 58 6672060
tel. +48 58 6658222
fax +48 58 6658120
e-mail: export@domax.com

Łężyce, Al. Parku Krajobrazowego 109,
84-207 Koleczkowo, Poľsko
DIČ: 958-151-68-55

Obvodný súd v Gdansku KRS 0000249198
VIII. Hospodárske oddelenie Zemského súdneho registra