SK

na stiahnutie

Stiahnuť katalóg

Aby bolo Vaše vyhľadávanie v Prehlásení o úžitkových vlastnostiach ľahšie, umiestili sme nižšie zoznám dokumentov DOP pre naše výrobky. Súbory si môžete stiahnuť ako PDF.
Nariadenie o stavebných výrobkoch č. 305/2011 (CPr)
Z dňa 1. júla 2013 Smernice o stavebných výrobkoch č. 89/106 (CPD) bola zastúpená Nariadením o stavebných výrobkoch č. 305/2011 (CRP) a bola zavedená povinnosť označiť značkou CE všetky stavebné výrobky, na ktoré sa vzťahujú harmonizované európske normy ETA vo všetkých členských krajinách.

Tu znajdują się ulotki w formacie A4 gotowe do wydrukowania - można zostawić ją na sklepowej ladzie, dzięki czemu potencjalny klient będzie mógł uzyskać szczegółowe informacje dotyczące produktu.

názov Dátum aktualizácie typ veľkosť stiahnuť
stiahnuť označené

Zakaz modyfikowania plików