SK
Symbol Číslo čl. a [mm] b [mm] c [mm] Hrúbka Protikorózna ochrana Nosnosť [kN] [kN] Hmotnosť [kg] počet v balení galéria
KRD 1 4215 50 55 30 2,0 Z275 6,65 0,039 20
KRD 2 4216 70 55 30 2,0 Z275 6,68 0,050 20
KRD 3 4217 80 55 30 2,0 Z275 6,75 0,050 20
Symbol Číslo čl. Technický výkres PDF Cenovka ETA DOP Certifikát CE CE
KRD 1 4215
KRD 2 4216
KRD 3 4217
Späť

KRD - Uholník nastaviteľný

Použitie: Určené pre montáž okien a priečok zo sadrokartónových dosiek. Pozdĺžne otvory plnia okrem účelu nastavovania aj dilatačnú funkciu. Okrem toho, fazuľkové otvory je možné využiť pri vstupnej montáži a konečnú montáž urobiť s využitím okrúhlych otvorov. Umožňuje to úpravu vzájomnej polohy prvkov ešte pre zatlčením klincov, čo je praktické pri komplikovaných konštrukciách alebo požiadavke presnej montáže. Možnosť vzájomného presúvania v určitom rozsahu spájaných prvkov spôsobuje, že sa v spoji nevyskytujú zaťaženia pochádzajúce z deformácií alebo zmeny vlhkosti dreva.

Materiál: DX51D + Z275 Hrúbka: 2,0mm Pripevnenie: ANCHOR tesárske klince ø4; Skrutky do dreva ø6, ø8; Skrutky M6, M8; Kotvy do betónu M6, M8.

Tabuľka s rozmermi

Technická dokumentácia

Symbol Číslo čl. a [mm] b [mm] c [mm] Hrúbka Protikorózna ochrana Nosnosť [kN] [kN] Hmotnosť [kg] počet v balení galéria
KRD 1 4215 50 55 30 2,0 Z275 6,65 0,039 20
KRD 2 4216 70 55 30 2,0 Z275 6,68 0,050 20
KRD 3 4217 80 55 30 2,0 Z275 6,75 0,050 20
KRD 4 4218 120 55 30 2,0 Z275 6,75 0,068 20
KRD 5 4219 60 30 56 2,0 Z275 6,10 0,060 20
KRD 6 4220 60 34 56 2,0 Z275 6,10 0,058 20
Symbol Číslo čl. Technický výkres PDF Cenovka ETA DOP Certifikát CE CE
KRD 1 4215
KRD 2 4216
KRD 3 4217
KRD 4 4218
KRD 5 4219
KRD 6 4220

Obdobné výrobky